o nás

Hlavní činnost naší společnosti je zaměřena na vodohospodářské, pozemní a dopravní stavby. Disponujeme kvalitním technickým zabezpečením a profesionálním týmem pracovníků, schopným splnit veškeré požadavky investorů. Naší prioritou je spokojený zákazník, jehož potřeby a požadavky plníme v nejvyšší kvalitě. Cílem je precizně provedená stavba, realizovaná v řádném smluvním termínu s dodržením dohodnutého finančního objemu. Poskytujeme našim zákazníkům kvalitní služby a pomáháme jim v jejich rozvoji.

KANALIZACE A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí, kanalizačních řadů, přípojek a příslušných objektů, odvádění odpadních a srážkových vod. Nejčastěji používané materiály pro výstavbu kanalizací jsou kameninová potrubí, potrubí z plastu a polypropylenu, sklolaminátová potrubí. Pokládku potrubí provádíme všech normalizovaných průměrů a profilů, a to technologií výkopovou i bezvýkopovou.

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod. Zajišťujeme kompletní dodávku mechanicko-biologických čistíren odpadní vod všech velikostí včetně technologického vybavení pro průmyslové a komunální odpadní vody.

Reference
Zavřít
rekonstrukce čistírny odpadních vod Herálec 1500 EQ
rekonstrukce čistírny odpadních vod Velká Losenice 1200 EQ
rekonstrukce čistírny odpadních vod Velká Losenice
rekonstrukce čistírny odpadních vod Velká Losenice

VODOVODY A VODOJEMY

Výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů, vodovodních sítí, přípojek a prací s tím spojených, včetně napojení vlastních objektů přípojkami. Naši technici a dělníci mají bohaté zkušenostmi z pokládek a montáže potrubí z různých materiálů všech rozměrů a velikostí. Nejčastěji používanými materiály jsou potrubí z polyetylenu a litiny.

Výstavba a rekonstrukce vodojemů podzemních i nadzemních všech velikostí včetně zajištění dodávky technologického vybavení.

Reference
Zavřít
vodovod v obci Křoví
výstavba vodovodu v obci Černvír
montáž vodovodního uzlu - Jedlová
výstavba vodojemu Níhov

ÚPRAVNY VODY

Výstavba a rekonstrukce úpraven vody. Zajišťujeme kompletní výstavbu, dodávku zařízení a technologie úpravy pitné vody, včetně zajištění vodního zdroje.

Reference
Zavřít
technologické zařízení VDJ obce Odranec
technologické zařízení VDJ obce Věžnice

RYBNÍKY A KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ

Výstavba a rekonstrukce rybníků, poldrů, malých vodních nádrží, protipovodňová opatření, odstraňování následků povodní, úpravy a čištění toků, zvyšujeme biodiverzitu vodních toků zkapacitněním slepých ramen, revitalizace břehových porostů. Všechny tyto práce zajišťujeme vlastními kapacitami i vlastní dopravou a mechanizací.

Reference
Zavřít
rekonstrukce rybníka Štěpnický Telč
výpustní zařízení rybníka Lidmaň
bezpečnostní přepad rybníka Častrov
revitalizace zámecké obory v k.ú. Jinošov

CERTIFIKACE

Politika integrovaného systému managementu [PDF, 1,7 MB]

Společnost trvale chrání životního prostředí. Používá technologie splňující normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Vlastní certifikáty potvrzující zavedení a udržování systému environmentálního managementu odpovídajícího požadavkům uvedených ČSN.

Reference
Zavřít
ČSN ISO 45001:2018
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN EN ISO 9001:2016