Certifikace

certificate
Společnost trvale chrání životního prostředí. Používá technologie splňující normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Vlastní certifikáty potvrzující zavedení a udržování systému environmentálního managementu odpovídajícího požadavkům uvedených ČSN.

Kontakt

VHS Bohemia a.s.
Haškova 153/17, Brno, 638 00
Tel.: 566 621 878
e-mail: info@vhsbohemia.cz

Vodohospodářské
stavby

Realizujeme výstavbu a rekonstrukci rybníků, poldrů, tůní v krajině, úpravy a revitalizace vodních toků, rekonstrukce jezů.

Inženýrské
stavby

Realizujeme výstavbu a rekonstrukce vodovodních řadů, kanalizačních stok, deštových stok, výstavbu odlehčovacích komor, dešťových zdrží, výstavbu vodojemů, čistíren odpadních vod včetně dodávky technologie.

Pozemní
stavby

Realizujeme pozemní stavby, zajišťujeme řemeslné práce, provádíme demolice objektů včetně recyklace odpadů.

Vítejte na stránkách společnosti VHS Bohemia a.s.

Hlavní činnost naší společnosti je zaměřena na vodohospodářské, pozemní a dopravní stavby. Disponujeme kvalitním technickým zabezpečením a profesionálním týmem pracovníků, schopným splnit veškeré požadavky investorů. Naší prioritou je spokojený zákazník, jehož potřeby a požadavky plníme v nejvyšší kvalitě. Cílem je precizně provedená stavba, realizovaná v řádném smluvním termínu s dodržením dohodnutého finančního objemu. Poskytujeme našim zákazníkům kvalitní služby a pomáháme jim v jejich rozvoji.