Certifikace

certificate
Společnost trvale chrání životního prostředí. Používá technologie splňující normy ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Vlastní certifikáty potvrzující zavedení a udržování systému environmentálního managementu odpovídajícího požadavkům uvedených ČSN.

Kontakt

VHS Bohemia a.s.
Haškova 153/17, Brno, 638 00
Tel.: 566 621 878
e-mail: info@vhsbohemia.cz

Revitalizace vodních
toků a rybníků

Stavíme a rekonstruujeme hráze a bezpečnostní přepady, odbahňujeme rybníky, upravujeme vodní toky. Provádíme hrazení bystřin a strží.

Výstavba vodovodů
a kanalizačních stok

Budujeme vodovodní řady včetně staveb vodojemů. Provádíme výstavbu kanalizačních stok DN 150 až DN 1000.

Výstavba čistíren
odpadních vod

Zajišťujeme výstavbu čistíren odpadních vod od 500 do 10000 EQ, jejich rekonstrukce a optimalizace zařízení.

Vítejte na stránkách společnosti VHS Bohemia a.s.

Hlavní činnost naší společnosti je zaměřena na vodohospodářské, pozemní a dopravní stavby. Disponujeme kvalitním technickým zabezpečením a profesionálním týmem pracovníků, schopným splnit veškeré požadavky investorů. Naší prioritou je spokojený zákazník, jehož potřeby a požadavky plníme v nejvyšší kvalitě. Cílem je precizně provedená stavba, realizovaná v řádném smluvním termínu s dodržením dohodnutého finančního objemu. Poskytujeme našim zákazníkům kvalitní služby a pomáháme jim v jejich rozvoji.